Ønsker mer ansvar og økt samarbeid

Hvis optikere får et større ansvar for å følge opp synet til barn og unge, vil flere få en god oppvekst. Det var et viktig budskap som Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fikk servert fra Norges Optikerforbund.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Viktig budskap til helsepolitikerne

– Som faggruppe kan vi mye om barn og syn – og vi bør i fremtiden få muligheten til å hjelpe flere barn og unge enn i dag. Nesten alle barn som henvises til øyelege fra Helsestasjonen på fireårskontrollen, kan ivaretas hos optiker med enkle tilpassinger.

Det sa generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund da han deltok i høring for Helse- og omsorgskomiteen denne uken.

Han tok til orde for et tettere samarbeid mellom optikere, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, slik at barn og unges øyehelse kan ivaretas på best mulig måte.

Haugo pekte også på at det er kapasitetsproblemer ved øyeavdelinger på sykehus.

– Det er viktig å frigjøre kapasitet slik at de som virkelig trenger hjelp fra øyelege, får det.

Han ba om at barn som henvises til optiker fra helsesykepleier eller fastlege får dekket synsundersøkelsen av det offentlige. 

– Det vil være et første skritt for å redusere terskelen for å bruke optiker, og bedre tilgangen til øyelege. Ikke minst slipper barna å reise langt, eller vente for lenge på å få hjelp, sa Hans Torvald Haugo til helsepolitikerne.