Om Synsinformasjon

Synsinformasjon er en interesseorganisasjon og et servicekontor for sine medlemmer med formål å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, samt å arbeide for å fremme samfunnets kunnskap om synsfunksjon og den autoriserte optikers rolle som helsearbeider.

Formålet søkes realisert gjennom:

  • Å ivareta og utvikle nye markedsområder og rammebetingelser for medlemmene
  • Å arbeide for stabile og gode forhold og være bransjens koordinerende organ
  • Å utforme objektiv informasjon om syn, synsproblemer og synshjelpemidlers betydning til samfunnet generelt og til spesifikke grupper spesielt
  • Å bidra til igangsetting og finansiering av forskningsprosjekter
  • Å utforme objektive, uavhengige kurs og samlinger
  • Å gjennomføre nøytrale markedsundersøkelser og utarbeide statistikker
  • Å ivareta medlemmenes interesser innen rekruttering og utdanning

Som medlem av Synsinformasjon opptas enhver virksomhet som er tilbyder av optometriske helsetjenester. Dersom virksomheten er organisert med flere avdelinger som hver for seg yter et slikt tilbud, opptas hver enkelt avdeling som medlem.

Besøks- og postadresse: Øvre Slottsgate 18/20, 0157 Oslo

Telefon: 23 35 54 50
Telefontid hverdager: 09.00-15.00
E-post: post@synsinformasjon.no