Uendret brillestøtte

Ordningen med støtte til behandlingsbriller for barn, forblir uendret i revidert statsbudsjett. Men regjeringen ønsker å se nærmere på ordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG. Til vurdering Dagens støtteordning har vært tema for flere politiske debatter.  Spørsmålene har vært mange: Hvem skal få dekket briller og hvor mye skal de få? Dagens ordning … Les mer